фотосесия фотограф варна

„Душата е форма и тя прави тялото!“ – Фотосесия Lights Photography

Голото тяло винаги е вълнувало, защотo …“Душата е форма и тя прави тялото!”
В движението му се чувства…То оставя дискретна незавършеност и недоизказаност, и всичко останало на въображението на зрителя!
Чрез фотографиите си искахме да покажем не просто красотата и съвъвршенството в едно женско тяло, а дълбочината на душата му
и неговото състояние!
Ще завършим с една любима фраза: „Голото тяло принадлежи на този, който обича голата ти душа!“

фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотосесия фотограф варна

фотограф варна

фотосесия фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна

фотосесия фотограф варна

фотограф варна

фотограф варна